AGENTS FUNDACIÓ GRUPO HADA

Programes en la Comunitat de Madrid

PROGRAMA ÚTIL | Unitats de transició per a la integració laboral

El gener de 2017 vam començar a desenvolupar en Fundación Grupo Hada les Unitats de transició per a la integració laboral, amb el cofinançament de la Conselleria d’Economia, Ocupació i Hisenda i el Fons Social Europeu. El programa consisteix a desenvolupar itineraris personalitzats d’inserció amb l’objectiu principal de millorar l’ocupabilitat de les persones participants.

PROGRAMA U-INTEGRALES

Programa realitzat des de setembre de 2017 a octubre de 2018, amb la col·laboració d’Obra Social “La Caixa”, promovent l’atenció de persones aturades amb diversitat funcional i / o en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i facilitar la seva incorporació al mercat laboral.

PROGRAMA U-INTEGRALES +45

Unitat d’Itineraris Integrats per a la reactivació i inserció laboral per a persones aturades de llarga durada amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball. Amb el cofinançament de la Conselleria de Polítiques socials i Família i el Fons Social Europeu.

ACCIONS D’INTEGRACIÓ DE RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

El nostre projecte es desenvolupa amb l’objecte d’integrar programes en el marc de la Llei 15/2001, de 27 de desembre, de Renda Mínima d’Inserció de la Comunitat de Madrid, per tal de promoure la inclusió activa i millorar l’ocupabilitat de les persones en situació o risc d’exclusió social, a través del finançament a entitats sense ànim de lucre.

PROGRAMA IMJOVA

Programa integral d’accions suplementàries per a joves amb diversitat funcional i / o en situació de vulnerabilitat social en la implementació del pla de Garantia Juvenil a la Comunitat de Madrid.