AGENTS FUNDACIÓ GRUPO HADA

Programes Comunitat de Madrid

PROGRAMA U-INTEGRALES +45

Descripció

Unitat d’Itineraris Integrats per a la reactivació i inserció laboral per a persones aturades de llarga durada amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball. Amb el cofinançament de la Conselleria de Polítiques socials i Família i el Fons Social Europeu.
La seva finalitat: millora de l’ocupabilitat facilitant l’accés a la formació i l’ocupació a través de serveis i accions d’informació, acompanyament, assessorament i formació en matèria d’orientació laboral: Itineraris personalitzats d’inserció laboral.
Servei tutoritzat especialitzat, que té en compte les circumstàncies personals i professionals de l’usuari per determinar les seves capacitats i interessos i gestionar la seva trajectòria de formació, de recerca de feina o de posada en pràctica d’altres iniciatives professionals.

Actuacions que inclou el programa:

Què oferim

 • Accions individuals (sessions entre 1 i 2 hores) i grupals.
 • Pla de formació a mida:
  1. Activitat formativa Alfabetització informàtica. 30 hores.
   Amb aplicació pràctica a la recerca de feina. Es tracta de fomentar l’autonomia en aquest àmbit per trencar de forma seqüencial amb la dependència de serveis de suport.
  2. Activitat formativa “Training Skills” 30 hores.
   Amb l’objectiu de potenciar l’adquisició d’habilitats socials i laborals, així com reforçar la persona com a primer agent de canvi en el seu propi procés d’inserció.
  3. Activitats de formació tecnicoprofessional 160 hores.
   Restauració Col·lectiva (auxiliar de col·lectivitats) 160 hores (80 hores de teoria i 80 hores de pràctica).
 • Espais Cooperatius de recerca de feina. Punt de trobada i de cohesió grupal per analitzar i treballar diferents aspectes relacionats amb la recerca de feina.
 • Espai Obert de recerca de feina. Cerca organitzada i sistemàtica mitjançant recursos i eines tecnològiques. Recursos tecnològics a disposició de les persones participants en el programa per a la recerca de feina.
 • Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu.
 • Gestió d’ofertes i acompanyament en el procés d’inserció.
 • CAMPUS HADA. Plataforma que possibilita l’accés a continguts digitals de formació per impulsar l’autoaprenentatge i millora el coneixement i el maneig d’eines tecnològiques. L’objecte és adquirir les habilitats que requereix el mercat laboral actual.

Lloc de realització i contacte

FUNDACIÓ GRUPO HADA

C/ Arboleda, 14
Edificio Renta 92
Despacho 121 – D5 (1ª planta)
28031 Madrid · Veure mapa

91 055 86 54
695 212 558
empleo@grupohada.org