PATRONAT i CARACTERÍSTIQUES

Òrgans de Govern

President
Direcció
Secretaria

Personal

Direcció
Coordinació tècnica
Tècnics
Professorat
Voluntariat

Característiques

CNAE: 8559
FORMA JURÍDICA: Fundació sense ànim de lucre

Serveis

CIAIL: Centre Integral de Suport i Intermediació Laboral
AULARISIGN: Centre de Formació HADA
CAMPUS ONLINE: Accions formatives en campus en línia
ÀREA JURÍDICA

Col·lectiu destinatari

Persones amb discapacitat
Persones en risc d’exclusió social i especial vulnerabilitat
Persones amb necessitats educatives especials
Persones joves i majors de 45 anys

Des d’octubre de 2018 Fundació Grupo Hada és Agència de Col·locació autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb número 0900000289

Els nostres PUNTS CLAU:

Igualtat d’oportunitats
Innovació
Treball en xarxa
Pont entre món empresarial i món social
Diversitat
Confiança en els joves
Innovació en el desenvolupament de les TIC

FUNDACIÓ GRUPO HADA

Despertant l’HADA que portes dins…

FUNDACIÓ GRUPO HADA té com a principal objectiu desenvolupar un model transversal d’integració social. Tots els nostres serveis i projectes comparteixen aquesta matriu comuna i cada un d’ells es desenvolupa d’una manera determinada i concreta, sota uns objectius específics.

Cadascun dels nostres agents socials s’ocupa de desenvolupar programes d’integració i inserció en diversos aspectes de la vida d’una persona: formació, ocupació, comunicació i TIC.

El nostre punt de partida és buscar vies innovadores per crear processos integrals en aquells àmbits on encara no s’ha iniciat -o s’està iniciant- un camí i treballar des d’una òptica transversal de manera que l’eix principal d’un projecte s’alimenta dels altres i viceversa.

Treballem per i amb persones amb necessitats especials i en risc d’exclusió social, donant especial atenció a les persones amb discapacitat, com a col·lectiu que presenta un major grau de necessitat d’atenció especialitzada en aquests àmbits, i és per això que aquest fa imprescindible treballar amb aquest col·lectiu una sèrie d’eines i mecanismes que dotin de capacitat comunicativa, expressiva i per a una millor inserció socio-laboral. Només així es podrà dotar aquestes persones d’independència, autonomia i autogestió.

  • Igualtat d’oportunitats
  • Innovació
  • Treball en xarxa
  • Pont entre món empresarial i món social
  • Diversitat
  • Confiança en els joves
  • Innovació en el desenvolupament de les TIC