Fundació Grupo Hada

FUNDACIÓ GRUP HADA

Sobre nosaltres

FUNDACIÓ GRUP HADA té com a principal objectiu desenvolupar un model transversal d’integració social. Tots els nostres serveis i projectes comparteixen aquesta matriu comuna i cada un d’ells es desenvolupa d’una manera determinada i concreta, sota uns objectius específics.

Cadascun dels nostres agents socials s’ocupa de desenvolupar programes d’integració i inserció en diversos aspectes de la vida d’una persona: formació, ocupació, comunicació i TIC.

El nostre punt de partida és buscar vies innovadores per crear processos integrals en aquells àmbits on encara no s’ha iniciat -o s’està iniciant- un camí i treballar des d’una òptica transversal de manera que l’eix principal d’un projecte s’alimenta dels altres i viceversa.

Treballem per i amb persones amb necessitats especials i en risc d’exclusió social, donant especial atenció a les persones amb discapacitat, com a col·lectiu que presenta un major grau de necessitat d’atenció especialitzada en aquests àmbits, i és per això que aquest fa imprescindible treballar amb aquest col·lectiu una sèrie d’eines i mecanismes que dotin de capacitat comunicativa, expressiva i per a una millor inserció socio-laboral. Només així es podrà dotar aquestes persones d’independència, autonomia i autogestió.

Els nostres PUNTS CLAU:

 • Igualtat d’oportunitats
 • Innovació
 • Treball en xarxa
 • Pont entre món empresarial i món social
 • Diversitat
 • Confiança en els joves
 • Innovació en el desenvolupament de les TIC

Patronat i característiques

Òrgans de Govern

 • President
 • Direcció
 • Secretaria

Personal

 • Direcció
 • Coordinació tècnica
 • Tècnics
 • Professorat
 • Voluntariat

Característiques

CNAE:8559

Forma jurídica: Fundació sense ànim de lucre

Serveis

CIAIL: Centre Integral de Suport i Intermediació Laboral.
AULARISIGN: Centre de Formació HADA.
CAMPUS ONLINE: Accions formatives en campus en línia.
ÀREA JURÍDICA

Col·lectiu destinatari

Persones amb discapacitat; persones en risc d’exclusió social i especial vulnerabilitat; persones amb necessitats educatives especials; persones joves i majors de 45 anys.